| Wróæ na g³ówn± G H I | pilot_613@poczta.onet.pl | G³ówna Harcczata |

 

 IV Zawody HGR w ratownictwie - Szczecin 2002

Uk³ad jak na p³ytce, ale w wersji MIX, czyli nie wszystkie fotki i nie wszystkie filmy.

  S³owa kluczowe [ ] :


FOTKI

Niestety, z powodów technicznych nie uda³o siê tutaj ocaliæ zabawnych opisów.

Ludzie Zawody Pokaz
Konferencja Apel Wszyscy

FILMY

Dwa filmy - chyba najciekawsze dla tych, którzy nie byli...

...bo dla tych, którzy byli... wszystkie s± ciekawe, prrrawdaa?? 

Przygotowania do pokazu - film do ¶ci±gniêcia - spakowany samorozpakowuj±cym archiwum RAR - AVI [DivX], 103MB, 192x144, 271 kb/s, 25 kl/s, audio PCM 16 bit Pokaz - film do ¶ci±gniêcia - spakowany samorozpakowuj±cym archiwum RAR - AVI [DivX], 459MB, 192x144, 253 kb/s, 25 kl/s, audio PCM 16 bit

oraz...

KADRY Z CA£EGO FILMU

[ Bez ³adu i sk³adu - jak na p³ytce ]

Galeria kadrów z filmu

DODATKI

Dodatki

...i to tyle na ten temat 

| Wróæ na g³ówn± G H I | pilot_613@poczta.onet.pl | G³ówna Harcczata |