Pomó¿ Alicji wygraæ z rakiem... i UDA£O SIÊ!


PL       ANG       DE       FRA       ESP       LIT       RU       | Autotranslate versions --->       HOL       CZE

JUÂŻ NIE... ZBIERAMY NA LECZENIE ALICJI... :-)




Ostatni dzieĂą lata 2009 moÂżna uznaĂŚ za oficjalnÂą datĂŞ zakoĂączenia naszej akcji pomocy Alicji :-)
Alicja zakoùczy³a z sukcesem proces leczenia - jest to wspania³a wiadomoœÌ dla wszystkich ludzi, którzy zaanga¿owali siê w nasz¹ akcjê
- mogliÂśmy pomĂłc i zrobiliÂśmy to!
Tu moÂżna przeczytaĂŚ wzruszajÂący list od Alicji z podziĂŞkowaniami i drugi - od Radka [KLIKNIJ],
ktĂłry zgrabnie podsumowaÂł te kilka miesiĂŞcy walki o zdrowie Alicji.

My rĂłwnieÂż dziĂŞkujemy wszystkim, ktĂłrych poruszyÂła historia Alicji i zechcieli jej pomĂłc!
PieniÂądze, ktĂłre zostaÂły na koncie Radka postanowiliÂśmy przeznaczyĂŚ na pomoc potrzebujÂącym w Afryce.
Radek ma juÂż pomysÂł. W jednym ze swoich listĂłw napisaÂł: "...mam znajomÂą - PolkĂŞ, misjonarkĂŞ ÂświeckÂą, ktĂłra zaÂłoÂżyÂła fundacjĂŞ dla dzieci ulicy i ma trochĂŞ kÂłopotow z finansami".
To, co nam zostaÂło to niewiele, ale na pewno siĂŞ przyda.


PoniÂżej zostawiamy wyglÂąd strony z gorÂącego czasu zbierania pieniĂŞdzy dla Alicji.




ALICIA NGALA, Kenia - ale nazywamy jÂą tu swojsko: Alicja :-)


banner

NowoÂści:

Data Temat Link
22.09.2009 Oficjalne zakoñczenie akcji - dziêkujemy wszystkim :-) UDA£O SIÊ! :-)
19.03.2009 ZebraliÂśmy 17451 PLN razem ze zbiĂłrkÂą Edyty
03.12.2008 Rusza stronka "Dla Alicji" !!!

  W przypadku raka piersi nie moÂżna czekaĂŚ, zbieramy pieniÂądze na terapiĂŞ dla Alicji, ktĂłra mieszka w Kenii...
  Akcja trwa [KLIKNIJ] od listopada 2008 r.
  ZaczĂŞÂło siĂŞ od zbiĂłrki lekĂłw a uzbieraliÂśmy do tej pory na 3 kursy mocnej chemii (taksol), badania, wizyty lekarskie, lecznie hormonalne i herceptynĂŞ.
  Zbieramy nadal :-)



Mo¿esz - to pomó¿ i podaj link dalej - to nie jest spam...


RadosÂław Malinowski

Z dopiskiem "Dla Alicji"

50 1020 5558 1111 1674 2900 0065


i to tyle w najwiêkszym skrócie - szczegó³y poni¿ej :)

(tu link bezpoÂśrednio do wÂątku o Alicji na forum amazonek)

[na gĂłrĂŞ^]




CaÂła sprawa zaczĂŞÂła siĂŞ od Radka...



     Kto to jest Radek?
  RadosÂław Malinowski ze Zgromadzenia Misjonarzy OjcĂłw BiaÂłych jest obecnie na studiach w Nairobi (Kenia). Jest mÂłodym 30 letnim czÂłowiekiem. JuÂż od 6 lat przebywa w Afryce - 2 lata w Lusace (Zambia), 2 lata w Lilongwe (Malawi), no i teraz w Nairobi (Kenia). SkoĂączyÂł prawo na KUL, a teraz w Kenii studiuje stosunki miĂŞdzynarodowe.



o nim wiĂŞcej tu
www.ojcowiebiali.org
White Fathers International Website



Radek o Alicji:



  Przyznam, Âże trudno mi jest coÂś napisaĂŚ od rĂŞki o Alicji. MoÂże lepiej byÂłoby zrobiĂŚ z niÂą wywiad, ale nie jest to osoba, ktĂłra zgodzi siĂŞ udzieliĂŚ informacji o sobie ot tak, po prostu. To co o niej wiem, zebraÂłem z kilku luÂźnych rozmĂłw.
  Alicja koĂączy studia w Instytucie StosunkĂłw MiĂŞdzynarodowych na Katolickim Uniwersytecie Wschodniej Afryki (CUEA). Jej specjalizacjÂą jest dziedzina Misji Pokojowych, zwÂłaszcza w ramach nowej koncepcji SiÂł Szybkiego Reagowania Unii AfrykaĂąskiej. PoniewaÂż na studiach wyró¿niaÂła siĂŞ na tle swoich rĂłwieÂśnikĂłw, otrzymaÂła propozycjĂŞ kontynuowania edukacji - zrobienia doktoratu.
  Plany te jednak stanĂŞÂły pod znakiem zapytania, kiedy to w czerwcu 2008 roku u Alicji wykryto raka piersi. Od tego czasu choroba nadal postĂŞpuje i obecnie Alicja jest w II stadium.



Radek o sÂłuÂżbie zdrowia w Kenii:



  MyÂślĂŞ, Âże w tym miejscu powinienem wyjaÂśniĂŚ na czym polega leczenie w Kenii - kraju Trzeciego ÂŚwiata. Nie ma tu ubezpieczeĂą spoÂłecznych, za wszystko trzeba zapÂłaciĂŚ.
  Chorych siĂŞ segreguje - na takich ktĂłrzy majÂą pieniÂądze - ci majÂą dostĂŞp do szpitali o wysokim standardzie - gdzie niekiedy leczÂą lekarze z Anglii i USA. NastĂŞpna grupa, to ci ktĂłrzy majÂą pieniĂŞdzy mniej, ci leczÂą siĂŞ nadal w przyzwoitych miejscach, ale bez wielkiego komfortu. NastĂŞpnie sÂą ci, ktĂłrzy majÂą pieniĂŞdzy maÂło - ci leczÂą siĂŞ tam, gdzie jest tanio. Na koĂącu znajdujÂą siĂŞ ci, ktĂłrzy nie majÂą pieniĂŞdzy wcale - ci, hmm... ci wÂłaÂściwie nie powinni chorowaĂŚ - choĂŚ trzeba oddaĂŚ sprawiedliwoœÌ placĂłwkom koÂścielnym, ktĂłre zawsze ich przyjmÂą za darmo. Te jednak, polegajÂące na datkach, nie zawsze zaoferujÂą najlepsze usÂługi. W Kenii, jeÂżeli jest siĂŞ chorym na raka - to waÂżne jest do jakiej siĂŞ grupy naleÂży - to decyduje o tym jakie leczenie siĂŞ otrzyma. WÂłaÂściwie, to decyduje o wszystkim.
  Alicja naleÂży do grupy trzeciej - ma maÂło pieniĂŞdzy, wiĂŞc leczy siĂŞ tam gdzie jest tanio. Dlatego, kiedy zaczĂŞÂła terapiĂŞ to starczyÂło jej pieniĂŞdzy na pierwszÂą chemiĂŞ, ale juÂż na leki wspomagajÂące - nie. Raz juÂż odÂłoÂżyÂła chemiĂŞ w czasie, bo nie miaÂła na niÂą pieniĂŞdzy... Nie wiem na ile podaĂą wystarczy jej gotĂłwki...



Radek o pieniÂądzach:



  Alicja utrzymuje siĂŞ ze stypendium naukowego, otrzymuje teÂż pomoc (150$ miesiĂŞcznie) na dziecko - jej m¹¿ zgin¹³ w wypadku samochodowym.
  KiedyÂś zajmowaÂła siĂŞ takÂże sprzeda¿¹ ubraĂą - teraz, wydaje siĂŞ Âże nie ma na to siÂły. To wszystko jednak maÂło - jedna sesja chemioterapii to 30 000 KSH - okoÂło 400 $.
  Do tej pory Alicja dostawaÂła chemiĂŞ na jakÂą byÂło jÂą staĂŚ - niepeÂłnÂą, taĂąszÂą wersjĂŞ bez lekĂłw przeciwwymiotnych i osÂłonowych, nie braÂła teÂż koniecznych w jej wypadku lekĂłw hormonalnych. Dopiero teraz - dziĂŞki naszej zbiĂłrce pieniĂŞdzy - moÂże pozwoliĂŚ sobie na chemiĂŞ "peÂłnÂą"- droÂższÂą (55 000 KSH).

[na gĂłrĂŞ^]




a8

a8

a2

a3



Mo¿esz - to pomó¿ i podaj link dalej - to nie jest spam...





...by mag_dag, Al_la i zespó³ portalu amazonki.net




PL       ANG       DE       FRA       ESP       LIT       RU

| Autotranslate versions --->       HOL       CZE |

| G³ówna Harcczata | mag_dag@buziaczek.pl | amazonki.net |

[na gĂłrĂŞ^]